Ексклузивен Lenovo магазин

Вашите лични данни

Вашите лични данни се ползват единствено с цел да комуникираме с Вас и за изпълнение на Вашите поръчки. Данните се споделят единствено с трети компании, които работят по изпълнение на Ваша поръчка. Такива компании са например куриерските служби. Lenovo Exclusive Store споделя само минималното количество информация, необходимо за успешното изпълнение на поръчката.

Lenovo Exclusive Store се ангажира в максимална степен да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени форми, електронна кореспонденция, форуми, блогове или чрез електронните магазини на компанията.

Лични данни се събират чрез тази интернет страница и обработват от Lenovo Exclusive Store („Ай Би Ес България” ЕООД) и нейните партньори единствено за нуждите на предоставянето на заявените продукти и услуги, при строго спазване на изискванията на законодателството в България.

За да се обработи и изпълни Ваша заявка и всички свързани с нея дейности ние изискваме определени лични данни, например име и електронна поща. Като ни предоставяте личните си данни, Вие изрично потвърждавате и приемате Lenovo Exclusive Store („Ай Би Ес България” ЕООД), да се разпорежда с личните Ви данни в съответствие с тези Правила и съответстващото законодателство и нормативна уредба в България.

Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от Вас.

Когато ни предоставяте личните си данни, Вие потвърждавате и приемате предаването на вашите лични данни на свързани с нас фирми, които работят по изпълнение на Ваша поръчка. Такива компании са например куриерските служби. Lenovo Exclusive Store споделя само минималното количество информация, необходимо за успешното изпълнение на поръчката.

Ние предоставяме Вашите данни на компетентните власти или съда само по тяхно искане и в случаите, изисквани от съответните закони.

Ние полагаме възможно най-големи усилия, включително предприемане на разумни технически и охранителни действия за защитата и безопасното съхранение на Вашите лични данни и за да защитим личните Ви данни от непозволен достъп, използване, както и подправяне или непозволено изтриване, ние обръщаме особено внимание на безопасното предаване на личните данни.

Достъп до Вашите данни имат само лица, които се нуждаят от тях за горните цели.

Ние няма да използваме личните Ви данни за други цели без Вашето изрично предварително съгласие.

Вие предоставяте лични данни еднократно, при регистрацията си в нашия уеб сайт и не трябва да ги предоставяте отново, когато правите нова поръчка.

Ако желаете да направите промяна или изтриване на Вашите данни, можете да го направите от своя Профил, за всичко останало можете да се свържете с нас на helpdesk@lenovoonline.bg

Ние управляваме Вашите лични данни за периода от време, необходим за изпълнението на горните цели или за срока от време, предписван в съответните закони.

През време на използването на нашия уеб сайт Вашият браузър съхранява "cookies" на твърдия диск на Вашия компютър. Ние съхраняваме данните, изпратени от Вашия браузър и компютър, на нашия уеб сайт през време на процеса на резервация. Ние ще използваме тези данни само в обобщен вид за статистически цели и за да получим възможност допълнително да развием предлаганите от нас услуги. Обърнете внимание, че тази информация е само за използване от нас – ние не разкриваме, нито споделяме тази информация с трети лица.

"Cookies" могат да се изтриват от Вашия браузър, ако желаете. Нашите "cookies" не съдържат лични данни и срокът им на действие автоматично изтича след няколко седмици.

Текущо ниво на съгласие за ползване на бисквитки: Необходими бисквитки

Променете нивото на съгласие